#Carmina dětský pěvecký sbor

  • cs
Menu

NAŠE SBORY

Carmína

#

Sdružuje děti z různých mateřských, základních, středních a vysokých škol z Českých Budějovic a okolí, v současné době má 8 oddělení.

Působí pod hlavičkou ZŚ a MŚ J. Š. Baara v Českých Budějovicích, kde navázal na sborovou tradici školních pěveckých sborů založených od roku 1970. Roku 1997 byl školní sbor nazván Carmína, roku 2005 vznikl koncertní sbor Carmína a  začala se psát úspěšná historie tohoto tělesa. Zakladatelkou a sbormistryní sboru je Mgr. Jitka Šimková, na klavír všechna oddělení Carmíny doprovází koncertní klavírista Sergey Perepeliatnyk.

K největším úspěchům Carmíny patří ocenění  Grand Prix z I. Mezinárodní soutěže hudby a umění TOKYO STARS 2021, Grand Prix z VII. Mezinárodní online umělecké soutěže START 2020 v St. Petersburgu /Rusko/, Grand Prix ze III. Mezinárodní soutěže talentů 2019 v Berlíně /Německo/, Grand Prix z XIV. Mezinárodního festivalu hudby a umění 2019  v Paříži /Francie/, 1. místo z XVII. Mezinárodního mládežnického festivalu umělecké tvořivosti “Země je náš společný domov” 2019 v Jekatěrinburgu /Rusko/, Laureát Grand Prix X. ročníku mezinárodní soutěže a festivalu umělecké kreativity 2018 v Estonsku, Švédsku, Finsku a Grand Prix z Mezinárodního soutěžního festivalu Queen Choral Festival 2014 v Itálii.

Sbor získal titul “Objev roku 2020” v soutěžním festivalu Soulful Competition festival v Moskvě/Rusko/.

Sbor vystoupil pro prezidenta České republiky v rámci jeho návštěvy Jihočeského kraje a byl pozván k uskutečnění celovečerního koncertu pro prezidenta Malty na Maltě, kde Carmína obdržela pamětní desku s maltézským křížem. Za vzornou reprezentaci Jihočeského kraje Carmíně byly uděleny pamětní listy hejtmana /2014/ a hejtmanky /2018,2019, 2020/ Jihočeského kraje, děkovný list hejtmanky Jihočeského kraje /2020/, za vzornou reprezentaci Statutárního města České Budějovice památní listy primátora /2014, 2018,2019, 2020/ a pamětní medaile se symboly města České Budějovice.

Sbor spolupracuje se Statutárním městem České Budějovice /vystoupení na oslavách státních svátků/ a Jihočeským krajem /vystoupení při udělování státních občanství, vystoupení pro delegace/, sbor spolupracuje s hudebními agenturami, s významnými osobnostmi, vystupuje v přímých přenosech České televize (Praha), v Českém rozhlase. Koncertuje nejen na domácím poli, ale i v zahraničí – Belgie, Itálie, Španělsko, Malta, Francie, Litva, Rusko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Rakousko, Německo.

Základní repertoár sboru tvoří skladby našich a zahraničních autorů různých žánrů a období, lidové písně, duchovní hudba, díla soudobých autorů, úpravy populárních písní.


Pravidelné zkoušky: úterý a čtvrtek 16:15 – 17:30 hodin.

Carmínek

#

Sdružuje děti z různých základních škol a je starším přípravným oddělením českobudějovické Carmíny. Sbor navštěvují převážně děti čtvrtých až pátých tříd. Carmínek vznikl v roce 2008.

Carmínek získal již několikrát umístění ve zlatém pásmu na regionálních přehlídkách sborů v Písku a ve Strakonicích. Od odborné poroty je pravidelně oceněn zvláštní cenou za hlasovou kulturu.

K největším úspěchům patří absolutní vítězství na soutěžní přehlídce sborů v Třebíči v kategorii mladších pěveckých sborů, kde obdržel dvě zvláštní ceny: za sbormistrovský výkon a klavírní doprovod. Carmínek byl vybrán k reprezentaci na přehlídce pěveckých sborů 2016 v Uničově.

Carmínek také uskutečnil několik výměnných koncertů s dětskými sbory v České republice. Je zván na festivalové přehlídky sborů /Plzeň, Sušice/, vernisáže výstav. Vystupuje na všech hlavních koncertech Carmíny. Sbor byl hostem hudebních festivalů v Chorvatsku a Francii.

Děti zpívají úpravy lidových a umělých písní, skladby našich i zahraničních autorů a jsou hlasové připravovány pro vstup do koncertního sboru Carmína.


Pravidelné zkoušky: středa 15:00 – 16:00 hodin nebo pátek 14:00 – 15:00 hodin.

Nejmladší sbory - 5 oddělení

#

Vznikly v roce 2014 . Zkouší v hlavní zkušebně  českobudějovické Carmíny na ZŚ J. Š. Baara. Děti si vyzvedáváme z družiny a do zkušebny je odvádíme. Rodiče si po zkoušce sboru děti vyzvednou na ZŚ J. Š. Baara.

 

Pěvecký sbor pro děti z mateřských škol
pátek 13:10 – 13:50 hodin

Děti se hravou formou učí pěveckým návykům, hlasové kultuře, rytmice, hudebně pohybovému ztvárnění písní, základům hudební nauky. Vystupují na třech hlavních koncertech Carmíny – Vánoční, Jarní a Galavečer sboru v Divadelním a Společenském sále DK Metropol v Českých Budějovicích.

 

Cantika

#

Mládežnický sbor byl obnoven v roce 2017 /sbor vznikl v roce 2009/. Sdružuje studenty středních a vysokých škol. Vystupuje na hlavních koncertech Carmíny. V repertoáru má skladby našich a zahraničních autorů, populární písně. Všichni členové Cantiky navštěvují koncertní sbor Carmína.


Pravidelné zkoušky: čtvrtek 17:30 – 18:15 hodin.

Školy, kde působíme
# # # #
Kdo nás podporuje
# # #
Odkazy